__Jsem-li objevena přes 3. deklinaci, ráda bych byla zpravena o tom, že jsem byla objevena... ;)

Únor 2018

Lžičky a příbory

3. února 2018 v 0:58 | Avis
Dům je velký a nevyužitý, jsou v něm koberce, zima a malé podkrovní komůrky, které se při dětských výzvědách ukázaly býti prosté většího (ne veškerého) tajemství. Podkrovní komůrky byly a jsou prosté většího tajemství v důsledku p(r)ovedeného úklidu a vyklizení; zima je v tom domě, protože v něm nežijeme my, ale jenom babička a ta užije a vytápí jen zlomek prostor; velký je ten dům, protože jsme v něm měli žít. Je to jedna z těch oblastí, o kterých se nemluví, nedokáže mluvit.

C(í)tila jsem to, a nikdy se na to neptala.

V prostorách, kde žije babička, tedy pochopitelně zima není, ale smutno (smutek a zima umí jít krásně ruku v ruce), alespoň mně, občas ano. Velikost domu a stáří tu totiž někdy - a s neúprosným postupem času stále častěji - obnažují marnost, a to ne cudně jako středověká dáma (jen kousínek kůže), ale rozcapeně a…


Malá lež je lžička. A takovými se krmí děti, a nejenom ony.