__Jsem-li objevena přes 3. deklinaci, ráda bych byla zpravena o tom, že jsem byla objevena... ;)

Leden 2017

Roztroušeně

31. ledna 2017 v 20:35 | Avis
(splácanina extrémně k nečtení)

Když dosáhnou velikosti dvou desetin milimetru, přestanou oči tatry slepé růst a nechají se pohřbít tukovým polštářkem na dně očnice. Slepým rybám nic nechybí a není výjimkou, že ve sháňce potravy předeženou ostatní.

Je to tedy konečně průkazné: jsou slepoty, jejichž odstranění by bylo záškodnictví.

Dokonce i v matematice, která mi vyráží dech a která se (jsouc nekonečně objektivní) pídí po absolutních pravdách, se najde prostor pro slepotu a slepá místa. Třeba: V planimetrii patří bod, přímka a rovina mezi elementární pojmy a tyto nedefinujeme.

Promiňte…?

Cožpak si právě to počáteční, prvotní a kruciální nezasluhuje největší pozornost, nejvyšší míru popsanosti a nejpřesnější definici?
Možná ano, ale ono nejde o zásluhy, ale o zvládnutelnost a slepota je úlevná a hospodárná. Často proto tvrdě záměrná, třebaže subjektem neuvědomělá. Léčivý dotek evoluce. A doteky evoluce se nezpochybňují.
Uvědomuji si, že za slepotami často nebývá pokrytectví, zpupnost nebo nezodpovědnost. Ale stejně některé slepoty zamrzí.